Η εταιρεία

Η «Μελίτεια» είναι μία νεοσύστατη καθετοποιημένη επιχείρηση η οποία εδρεύει στο Φλάμπουρο του Νομού Σερρών και απαρτίζεται από ομάδα έμπειρων επιστημόνων οι οποίοι μέσα από την εμπειρία τους έχουν ως στόχο την καλλιέργεια, μεταποίηση και διάθεση βιολογικών προϊόντων με άριστα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2013 με πιλοτικές καλλιέργειες των 5 στρεμμάτων και ως στόχο έχει να φτάσει στο άμεσο μέλλον στην καλλιέργεια των 100 στρεμμάτων.

Παράλληλα, έχει προβεί στην κατασκευή αποστακτήρα αιθέριων ελαίων για την παραγωγή αυτών από τις καλλιέργειες τους.

Σκοπός της εταιρείας είναι η γνωστοποίηση και προώθηση στο ευρύτερο κοινό των ευεργετικών και ωφέλιμων ιδιοτήτων τόσο των ελληνικών αρωματικών φυτών, όσο και των αιθέριων ελαίων τους.

Η «Μελίτεια» λειτουργεί με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον χωρίς όμως να διαταράσσεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων.